Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus

Tervetuloa Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen sivulle

 Varhaiskasvatuksen sivulta pääset tutustumaan ulvilalaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin, maksuihin ja tukiin. Löydät eri hoitomuodot alueittain. Sivuilla voit täyttää sähköisesti päivähoitohakemuksen tai tulostaa sen aktiivisena lomakkeena

Ulvilan kaupunki järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna. Ulvilan kaupunki osallistuu yksityiseen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Varhaiskasvatuksella edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Ulvilan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on  järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa.
Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.
Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Ulvilan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (päivitetty 6/2022). Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle lapselle yksilöllinen Varhaiskasvatussuunnitelma.

Ulvilan varhaiskasvatuksessa  on käytössä Lapset Puheeksi – keskustelumenetelmä (LP), joka on perheiden voimavaroja kartoittava, ja arjen haasteissa perhettä kannatteleva toimintamalli. Menetelmä on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille.  Olemme mukana myös Ilo kasvaa liikkuen -verkostossa.

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.  Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Huoltajalla on oikeus muistutuksen tekemiseen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta, jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä (Varhaiskasvatuslaki 54§) Muistutus tehdään toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.