Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalous

METSÄT

Kaupungilla on metsää yhteensä n.1034 ha. Metsäalueet lisääntyivät huomattavasti Kullaan liittymisen yhteydessä, sillä Kullaan alueen metsäalue on n. 700 ha.

Metsäalueet tarvitsevat jatkuvaa, säännöllistä vuosittaista hoitoa. Kaupungin metsien hoitaminen perustuu 10 -vuotiseen metsähoitosuunnitelmaan joka on vuosille 2004 – 2013 ja Kullaan alueelle 2001 – 2010. Suunnitelmat sisältävät järjestelmällisen metsien hoito- ja hakkuusuunnitelmat.

Metsäalueille tehdään harvennushakkuuta, leimikon hoitoharvennusta, uuden metsän istutusta, metsän-ojitusta ja tarvittaessa myös muita metsänhoitotöitä. Välittömästi asuinympäristöjen läheisyydessä suoritettavissa töissä huomioidaan taajamametsänhoidon periaatteita sekä pohjavesialueiden asettamat vaatimukset. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen tehdään yhdessä Länsi-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

PELLOT

Kaupungin omistamaa peltopinta-ala 152 ha, joista suurin osa on vuokrattu viljelijöille.