Siirry sisältöön

Työllisyyden Kuntakokeilu

Ulvilan kaupunki on mukana Porin seudun kuntakokeilussa, johon Satakunnasta osallistuvat Pori, Ulvila ja Kokemäki. Työllisyyden kuntakokeilu on työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama kuntakokeilu ajalla 1.3.2021 – 31.12.2024. Työllisyyden kuntakokeilussa tietyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) tehtävät siirtyvät kuntien tehtäviksi. 

Ulvilan kuntakokeilun toiminnan kokonaisseurantaan on nimetty oma työryhmä, jossa on edustettuina; Porin perusturva, peruskoulu ja lukio, Sataedu, Ulvilan yrittäjät, Ulvilan seurakunta ja Etsivä nuorisotyö.

Ulvilan kuntakokeilun asiakkaat

-Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

-Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.

Asiakkaan ei tarvitse itse selvittää siirtyykö hänen asiakkuutensa kuntakokeiluun, hän saa siitä henkilökohtaisen tiedotteen.

Oma asiantuntija työnhaun tueksi

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen henkilökohtaisen vastuutyöntekijän, joka kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen, ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin ja tukee työnhaussa.

Oma asiantuntijan kanssa työnhakija voi vaihtaa viestiä Oma asiointi -palvelun kautta sekä tilaamalla oma asiantuntijalta suojatun sähköpostiyhteyden, johon voi vastata tietosuojatusti.

Palvelut ja velvoitteet Ulvilan kuntakokeilussa

Kuntakokeilun palveluihin kuuluvat työllistymistä edistävät palvelut, kuten palkkatuki, työnhaku– ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Lisäksi kuntakokeilulla on mahdollisuus järjestää asiakkailleen kokeilukohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluita.

Kunnan tehtävänä on järjestää myös työttömien terveyspalvelut

Työnhakijan palveluista löytyy lisätietoa TE-palvelun kuntakokeilun omalta sivustolta.

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Siirtymäaikana muistettavaa

Jos asiakas on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyviä tapaamisia, palveluita tai tehtäviä, ne pitää hoitaa sovitusti määräaikaan mennessä. Tällöin työttömyysturvaan ei tule katkoksia. Jos keskeneräisiä sovittuja asioita ei ole, asiakas voi odottaa rauhassa työllisyyskokeilun yhteydenottoa.

Asiakas voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista verkossa TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa: – jos yhteystiedot tai työllisyystilanne muuttuu, esim. uusi työ tai opinnot alkavat. – jos asiakas tarvitsee apua tai neuvoa työnhakuasioissa, yhteydenottopyynnön voi jättää Oma asiointi -palvelussa. Tällöin asiakkaaseen otetaan yhteyttä viiden arkipäivän kuluessa.

Aukioloajat ma – to klo 9.00 – 15.00

os. Mukulamäentie 1, 28540 VANHA-ULVILA

email. tyollisyyspalvelut@ulvila.fi

————-

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antavat yleistä neuvontaa ma-pe klo 9.00 – 16.15

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu:

-suomeksi 0295 025 500 -på svenska0295 025 510 -in English 0295 020 713 -на русском языке 0295 020 715 -Työttömyysturvaneuvonta 0295 020 701 -Koulutusneuvonta 0295 020 702 -Uraohjaus (uraohjauksen psykologi) 0295 020 720. Uraohjaus palvelee ma-to klo 12.00-16.00.