Siirry sisältöön

Hallitus

Kaupunginhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa

 • kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 • kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Lisäksi kaupunginhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

 • valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kokoonpano:

Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja
Ahonen Tiina varapuheenjohtaja

 • Hietaranta Marja (19.6.2024 asti)
 • Itkonen Tuija (19.6.2024 alkaen)
 • Järvelä Tero
 • Koskela Matti
 • Leino Pekka
 • Mattila Johanna
 • Pukkila Heikki
 • Viljanen Jarkko