Siirry sisältöön

Hallitus

Kaupunginhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa

  • kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
  • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
  • kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
  • kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Lisäksi kaupunginhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

  • valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
  • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
  • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kokoonpano:

Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja, puh. 0400 135 324
Leino Pekka varapuheenjohtaja, puh. 040 7799 622

Ahonen Tiina, puh. 050 3723 230
Anttila Hanna, puh. 050 3640 492
Eräpuro Janne, puh. 0400 134 897
Mattila Johanna
Saari Heikki, puh. 050 384 3601
Tuori Pekka, puh. 050 3224 183
Viljanen Jarkko, puh. 050 4124 967