Siirry sisältöön

Valtuusto

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kokoonpano:

puheenjohtaja Holmlund Anne, puh. 050 5113 020
I varapuheenjohtaja Heinimäki Mikko, puh. 0500 582 686
II varapuheenjohtaja Järvelä Tero, puh. 044 701 7421

Aalto Sakari, puh. 040 5659 520
Ahonen Tiina, puh. 050 3723 230
Anttila Hanna, puh. 050 3640 492
Eräpuro Janne, puh. 0400 134 897
Hartila Juha, puh. 050 5172 558
Heinilä Mario, puh. 044 5389 448
Hellsberg Raija, puh. 040 5636 174
Holmberg Jari, puh. 040 1677 505
Hämäläinen Juha, puh. 040 5044 964
Jokinen-Anttila Leena, puh. 0400 135 324
Kurppa Pertti, puh. 040 7014 625
Lahtinen Jani, puh. 0400 134 708
Leino Pekka, puh. 040 7799 622
Mattila Johanna
Mykrä Suvi, puh. 041 4307 672
Mäntylä Anne, puh. 040 5849 315
Rantamäki Manu, puh. 0400 881 552
Raune Vesa-Pekka, puh. 050 4135 212
Ruotsalainen Kimmo, puh. 040 5388 323
Saari Heikki, puh. 050 3843 601
Santa-Nokki Heikki, puh. 040 5070 715
Sillanpää Marja, puh. 044 2426 604
Tuori Pekka, puh. 050 3224 183
Viljanen Jarkko, puh. 050 4124 967