Siirry sisältöön

Valtuusto

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kokoonpano:

puheenjohtaja Holmlund Anne, puh. 050 5113 020
I varapuheenjohtaja Rostedt Mika
II varapuheenjohtaja Tenho Juha

 • Ahonen Tiina
 • Haavisto Tom
 • Hartila Juha
 • Heinilä Mario
 • Heinimäki Mikko
 • Holmberg Jari
 • Jokinen-Anttila Leena
 • Järvelä Tero
 • Kallioinen Mika
 • Koivunen Minna
 • Koskela Matti
 • Leino Pekka
 • Mattila Johanna
 • Mäkinen Krista-Carola
 • Mäntylä Anne
 • Pukkila Heikki
 • Rantala Roope
 • Rantamäki Manu
 • Raune Vesa-Pekka
 • Rantavalli Tapio
 • Riita Tuulia
 • Roine Antti
 • Tuori Pekka
 • Viljanen Jarkko
Ulvilan valtuusto ja kaupungin johtoryhmä joulukuussa 2023.