Siirry sisältöön

Ulvilan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty Ulvilan kaupunginvaltuustossa 28.5.2018 § 29 ja se on tullut voimaan 1.7.2018.
Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Ulvilan kaupungin 30.1.2002 kaupunginvaltuuston ja Kullaan kunnan kunnanvaltuuston 19.12.2001 hyväksymät rakennusjärjestykset.

Ulvilan kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jotka täydentävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännöksiä sekä muita maa- tai vesialueen käyttämistä ja rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
Laki (MRL), asetus (MRA), oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä rakentamista koskevat asetukset menevät rakennusjärjestyksen edelle.