Siirry sisältöön

Jätehuolto

Jäteneuvonta

Porin seudun jäteneuvonta palvelee Ulvilan asukkaita ja kesämökkiläisiä jätteiden lajitteluun, kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jäteneuvojilta voi tilata jätehuollon tietoiskuja ja koulutuksia mm. kotiin, kouluihin sekä taloyhtiöiden ja yhdistysten kokouksiin.

Yhteystiedot:

Jäteneuvonta, puh. 044 701 2500
jateneuvonta@pori.fi

Lisätietoa: Porin kaupungin www-sivut

Jätehuollon valvonta

Ulvilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamiskiellon noudattamista.

Porin seudun jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Ulvilan kaupungin alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja toimitettava ne eri jätelajeille tarkoitetuille vastaanottopaikoille. Kaikkien kiinteistöjen Ulvilan kaupungin alueella tulee liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen. Määräykset sisältävät myös sääntöjä jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä, keräysvälineiden tyhjennyksestä ja jätteiden kuljetuksesta. Muita määräyksiä annetaan mm. yleisötapahtumista sekä rakennus- ja purkutoiminnasta.

Jätehuoltomääräykset