Siirry sisältöön

Jätevesien käsittely

Viemäriverkoston ulkopuoliset alueet

Kiinteistöjen, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai ranta-alueella (alue, joka ulottuu 100 m päähän vesistöstä), on tullut saattaa jätevesienkäsittelyjärjestelmä lain edellyttämälle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä ei vielä ole lain edellyttämällä tasolla, tulee jätevesijärjestelmä saneerata viipymättä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraushanke aloitetaan ottamalla yhteyttä LVI-suunnittelijaan, joka mm. maastokäynnin ja -mittausten perusteella esittää juuri kyseiselle kiinteistölle parhaat käsittelyvaihtoehdot. Suunnittelija yleensä hoitaa myös toimenpiteelle tarvittavan luvan hakemisen kunnan rakennusviranomaiselta ja varmistaa jätevesien käsittelyä koskevat kuntakohtaiset määräykset.

Kun lupa on saatu ja jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennettu, on muistettava huolehtia sen asianmukaisesta käytöstä ja säännöllisestä huollosta. Käytä vain ammattilaisia hankkeen suunnittelijana ja urakoitsijana! Kiinteistön omistaja on vastuussa tekemistään ja teettämistään töistä.

Viemäriverkoston piirissä olevat kiinteistöt

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on kuitenkin mahdollisuus hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta ympäristönsuojeluviranomaiselta.