Siirry sisältöön

Ympäristövalvonnan sähköinen asiointi

Ulvilan kaupungin ympäristövalvonta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta voidaan hakea sähköisesti lupia tai tehdä ilmoituksia Ulvilan kaupungin alueella. Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti hakea Lupapisteen kautta.

Lupapisteen ympäristöosiossa voi tällä hetkellä tehdä seuraavia ilmoituksia sekä lupahakemuksia:

Ympäristölupa

 • Uusi ympäristöluvanvarainen toiminta (YSL 27 § ja 28 §)
 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkaminen
 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos
 • Ympäristöluvan selventäminen (YSL 92 §)

Maa-aineksen otto

 • Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §)
 • Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus (MAL 4a § ja YSL 47a §)
 • Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 21 §)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23a §)

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

 • Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)
 • Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VHL 11 §)

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

 • Käytöstäpoistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Ns. nitraattiasetuksen (vna 1250/2014) mukaiset maatalouden ilmoitukset

 • Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa (10 § 2 mom.)
 • Ilmoitus kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa (aumausilmoitus, 9 §)

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta (YSL 120 §)
 • Yleinen ilmoitus (YSL 115 a §)
 • Rekisteröinti-ilmoitus (YSL 116§)

Jätelain (JL 646/2011) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)

Muut luvat ja ilmoitukset

 • Kirjallinen vireillepano (YSL 186 §, JL 134 §, VL 11:2 ja 14:14)
 • Leirintäalueilmoitus
 • Valvontailmoitus pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa
 • Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten
 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 §)
 • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen (LSL 26 §)
 • Vesiliikennelain 106§:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin