Siirry sisältöön

Mittauspalvelut

Maankäyttö- ja mittaus tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

Maankäyttö- ja mittaus luo edellytykset mm.

  • maankäytön suunnittelulle
  • asemakaavan toteuttamiselle
  • kiinteistönmuodostukselle 
  • rakentamiselle laatimalla tarpeelliset kartat ja merkitsemällä asemakaavan mukaiset tontit sekä rakennusten paikat korkeusasemineen maastoon.

Ulvilan koordinaattijärjestelmänä käytetään ETRS GK22-tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeusjärjestelmää.

Maankäyttö- ja mittaus pitää yllä myös osoitejärjestelmä- ja opaskartta-aineistoja.


Numeerinen pohjakartta-aineisto

Ulvilan kaupungin numeerinen pohjakartta on tarkin ja ajantasaisin kunnan aluetta kuvaava kartta, jota käytetään etenkin kaavoituksen sekä kunnallisteknisen suunnittelun taustakarttana. Pohjakartta kattaa kunnan asemakaavoitetut alueet sekä haja-asutusaluetta.

Pohjakartalla on kuvattu maaston yksityiskohtia (mm. kadut, ojat, rakennukset, valaisinpylväät) sekä korkeuskäyrät. Pohjakartan yhteydessä esitetään tyypillisesti myös kiinteistörajat.

Sähköisessä muodossa olevan pohjakarttaotteen voi tilata sähköpostilla paikkatietovalmistelijalta.

Kiinteistönmuodostukseen liittyvistä tehtävistä kuten lohkomisista ja rajankäynneistä vastaa Maanmittauslaitos.


Lisätietoja:
Maankäyttöinsinööri Katariina Viiri, katariina.viiri@ulvila.fi

Paikkatietovalmistelija Riikka Julkunen, riikka.julkunen@ulvila.fi