Siirry sisältöön

Osoiteasiat

Kaupunkikehitys ylläpitää Ulvilan kaupungin osoitejärjestelmää, josta käy ilmi kaupungin alueella olevat osoitteet.

Teiden nimeäminen
Asemakaava-alueilla osoitekatujen ja -teiden nimet vahvistetaan asemakaavan yhteydessä.
Haja-asutusalueilla kaupunkikehitys antaa tarvittaessa puuttuvat osoiteteiden nimet.

Osoitenumerointi
Kaupunkikehitys antaa osoitenumerot uusille ja tarvittaessa jo olemassa oleville kiinteistöille ja rakennuksille.
Asemakaavoitetuilla alueilla osoitenumero annetaan yleensä asemakaavan vahvistumisen yhteydessä.
Haja-asutusalueilla osoitenumero annetaan viimeistään rakennusluvan haun yhteydessä. Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä on etäisyyteen perustuva ns. 10-järjestelmä, jossa osoitenumero kertoo, kuinka monta kymmentä metriä osoitetien alusta on osoitekohteeseen.
Pääsääntönä on, että parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset numerot vasemmalla puolella sekä asemakaavoitetuilla että haja-asutusalueilla.

Osoitenumerokilpi
Kiinteistökohtainen osoitenumerokilpi tulee asettaa jokaiselle rakennetulle kiinteistölle tai rakennuspaikalle näkyvälle paikalle. Osoitenumerokilven hankinnasta ja asennuksesta vastaa kiinteistön omistaja. Jos osoitekohde on nimetystä osoitetiestä erkanevan tien varressa, jota ei ole nimetty, tulee osoitenumerokilpi asettaa erkanevan tien alkuun näkyvälle paikalle.

Osoite­muu­tokset
Etenkin vanhemmilla ja jo rakentuneilla alueilla saattaa tulla tarve muuttaa osoitteita. Osoitetien tai -kadun nimi voi muuttua, tien liittymä voi siirtyä tai alueella tulee uutta rakennuskantaa, tällöin osoitekin tulee muuttaa. Kaupunkikehitys lähettää kaikille asianomaisille ilmoituksen osoitteen muutoksen yhteydessä.

Puutteelliset ja virheelliset osoitteet
Jos havaitset osoitetiedon olevan puutteellinen tai virheellinen kaupungin osoitetiedoissa, otathan yhteyttä:
Maankäyttöinsinööri Katariina Viiri, katariina.viiri@ulvila.fi
Paikkatietovalmistelija Riikka Julkunen, riikka.julkunen@ulvila.fi