Siirry sisältöön

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus on monivaiheinen prosessi, johon kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua. Alkuvaiheessa tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan miten ja missä vaiheessa kyseiseen asemakaavaan voi vaikuttaa.


Asemakaavaa laadittaessa tulee luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.


Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavoituksella ohjataan muun muassa mihin tarkoitukseen alueita voidaan käyttää, miten paljon ja mitä tonteille voi rakentaa, katualueiden leveyksiä, rakennusten ja luonnon suojeluarvoja.


Lisätietoja kaavoituksesta antavat:
Juha Virola p. 0400 – 134 718
Mikko Toivanen p. 0400 – 134 777

Ulvilan kaupungissa voimassa olevia asemakaavoja pääset tarkastelemaan karttapalvelusta.

Ote Ulvilan ajantasa-asemakavasta