Siirry sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan kehityksen periaatteet ja ohjataan alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voidaan laatia myös suoraan rakentamista ohjaavaksi. Tällaisia yleiskaavoja laaditaaan erityisesti ranta- ja kyläalueille.

Kaupunki vastaa yleiskaavan laatimisesta. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto.

Ulvilan kaupungin alueella voimassa olevat oikeusvaikutteiset yleiskaavat:

Yleiskaavojen rajauksia ja sijaintia voi tarkastella karttapalvelussa.