Siirry sisältöön

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuoliselle alueella. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä eikä myöskään haitata mahdollista tulevaa kaavoitusta. Rakentamisen on oltava maisemallisesti sopivaa, turvata alueen virkistystarpeet sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttävää.
Myönteinen päätös 450€
Kielteinen päätös 220€

Poikkeaminen

Poikkeaminen myönnetään tietyin edellytyksin rakentamista koskevista määräyksistä, kielloista, säännöksistä ja muista rajoituksista. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, aiheuttaa haitallista ympäristö tai muita vaikutuksia eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön tai luonnonsuojelun tavoitteita. Vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Myönteinen päätös 450€
Kielteinen päätös 220€

Täytä ja tulosta hakemus:
Suunnittelutarve- ja poikkeamishakemus