Siirry sisältöön

Jätevesi

Ulvilan viemärilaitos

Ulvilan jätevesiviemäriverkon pituus on noin 135 km. Lisäksi verkostossa on yhteensä 58 jätevesipumppaamoa. Näiden avulla jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Saaren pumppaamon kautta siirtoviemärillä Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Saaren pumppaamolle johdetaan myös Porista Mikkolan, Harmaalinnan ja Kartanomäen alueiden jätevedet. Lisäksi Kullaan toiminta-alueen jätevedet on johdettu Ulvilaan vuoden 1996 kesäkuun alusta lukien.

Kunnan jätevesiviemäriin on liittynyt tonttiviemärillä noin 3530 kiinteistöä. Tonttiviemärin kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle. Tonttiviemäriin ei saa laskea viemärilaitosta haittaavia aineita, kuten kemikaaleja, pumpulipuikkoja, terveyssiteitä tms. Kahvinpurut ja perunankuoret yms. biojätteet tulee laittaa jätekeräykseen tai omaan kompostointilaitteeseen. Ulvilan vesilaitos perii taksojen mukaisia kulutus- ja perusmaksuja jäteveteen liittyneiltä kuluttajilta.

Ulvilan hulevesiverkosto

Hulevesiverkosto tarkoittaa sadeveden, sulamisvesien, salaojavesien yms. pois johtamiseen rakennettua verkostoa kaivoineen. Ulvilassa hulevesiverkostoa toiminta-alueella on n. 81 km. Hulevesipumppaamoita on 18 kpl. Hulevesiverkoston avulla eri alueiden esim. puistojen, katualuiden ja kiinteistöjenkin kuivatus saadaan hoidetuksi.

Ulvilan vesilaitos perii taksojen mukaista perusmaksua kiinteistöiltä huleveden toiminta-alueella.