Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

 1. Keskustaajaman yleiskaava 2045
  (vireille 17.3.2022)
  -vireilletulokuulutus
  -kaavarajaus (uusi kaavarajaus, KH 25.9.2023 § 249)
  -kuulutus OAS:in nähtävillä olosta
  -osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 2. Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava
  (vireille 15.3.2023)
  -vireilletulokuulutus
  -osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (päivitetty 20.2.2024)

  Kaavaluonnos nähtävillä 14.3.-12.4.2024

  -Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta
  -Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaavaluonnos kartta
  -Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaavaluonnos selostus
  -Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  -Liite 2 OAS:sta saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen
  Selvitykset:
  -YVA-selostus / IBV Suomi Oy aurinkoenergiahanke
  -Luontoselvitys
  -Arkeologinen inventointi
  -Ulvilan aurinkoenergian tuotantoalueen hiilitaselaskelma
  -Maisemaselvitys
  -Ulvilan aurinkoenergiahankkeen asukaskysely yhteenvetoraportti
  -Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
  -Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin ja kalastoon
  -Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin
  -YVA-ohjelman yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen
  -Ulvilan aurinkoenergiahanke Natura-arviointi


  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankesivu (yhteysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus)

  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta

 3. Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava
  (vireille 13.9.2023)
  -vireilletulokuulutus
  -osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankesivu (yhteysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus)

  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta