Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

 1. Keskustaajaman yleiskaava 2045
  (vireille 17.3.2022)
  -vireilletulokuulutus
  -kaavarajaus

 2. Kaasmarkun aurinkovoimalan osayleiskaava
  (vireille 15.3.2023)
  -vireilletulokuulutus
  -osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankesivu (yhteysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 3. Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava
  (vireille 13.9.2023)
  -vireilletulokuulutus
  -osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankesivu (yhteysviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus)