Siirry sisältöön

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan kuntaan on asetettava keskusvaalilautakunta vastaamaan eri vaalien järjestämisestä. Keskusvaalilautakunta valitaan aina kullekin valtuustokaudelle uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Keskusvaalilautakunnan tärkeimmät tehtävät kuntavaaleissa ovat:

  • ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • vaalien erilaiset valmistelutoimet
  • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
  • äänten laskeminen
  • vaalin tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat toimivat myös aluevaaleissa. Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisisssa vaaleissa (eduskuntavaalit, presidentinvaali ja EU:n parlamenttivaalit) ovat huomattavasti suppeammat kuin kunnallisvaaleissa. Sen tärkeimmät tehtävät valtiollisissa vaaleissa rajoittuvat vaalien erinäisiin valmistelutoimiin ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamiseen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii viranhaltija.

Lautakunnan kokoonpano:

PJ. Raimo Härmä
VPJ. Virpi Äijö
Jäsen Seppo Saarivirta
Jäsen Timo Nordlund
Jäsen Raija Hellsberg