Siirry sisältöön

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tärkeimmät tehtävät kunnallisvaaleissa ovat:

  • ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • vaalien erilaiset valmistelutoimet
  • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
  • äänten laskeminen
  • vaalin tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisisssa vaaleissa (eduskuntavaalit, presidentinvaali ja EU:n parlamenttivaalit) ovat huomattavasti suppeammat kuin kunnallisvaaleissa. Sen tärkeimmät tehtävät valtiollisissa vaaleissa rajoittuvat vaalien erinäisiin valmistelutoimiin ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamiseen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Timo Forsten, puh. 0400 135 328.

Lautakunnan kokoonpano:

Harju Ari puheenjohtaja, puh. 040 773 6798
Brander Arto varapuheenjohtaja, puh. 040 507 9425

Ala-Outinen Sirkka, puh. 045 856 7414
Kuusman Sinikka, puh. 050 564 0708
Lehtinen Ari, puh. 044 3044 543