Siirry sisältöön

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on huolehtia kaupungin toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan osalta, huolehtia kaupungin tiehallinnosta ja osaltaan liikenneolojen kehittämisestä kaupungissa sekä jäljempänä mainituista muista tehtävistä. Tekninen lautakunta toimii kaupungin tielautakuntana.

Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kunnallisena liikelaitoksena toimiva vesilaitos.

Lautakunnan tehtävänä on valvoa sen toimintaa sekä sen talouden ja organisaation kehittämistä, ohjata ja valvoa sen suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä.

Tarkemmat määräykset lautakunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta on annettu kaupungin johtosäännössä.

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh. 0400 – 134 633

Lautakunnan kokoonpano:

Albrecht Mikael puheenjohtaja, puh. 045 6414 006
Kallioinen Mika varapuheenjohtaja , puh. 0500 725 113

Itkonen Tuija, puh. 044 5783 083
Laine-Santanen Päivikki, puh. 040 8656 753
Naukkarinen Santtu, puh. 040 162 7489
Talvitie Anna, puh. 050 3537 144
Tuomola Juhani, puh. 044 5693 168