Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

1.Sahamäen asemakaava
Asemakaavaehdotus nähtävillä 8.5.-8.6.2020
Poikkeustilan vuoksi asiakirjat ovat nähtävillä myös kaupungintalon ulkopuolella Loukkurantien puoleisilla ovilla.
Lisätietoja antaa kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola p.0400 134 718
– osallistumis- ja arviointisuunnitelma
– asemakaavaselostus (ehdotus)
– asemakaavaselostuksen liitteet
– asemakaava (ehdotus)

2. Kellarimäen asemakaava
– osallistumis- ja arviointisuunnitelma
– arkeologinen selvitys ja tarkkuusinventointi

3. Harjunpään asemakaavan muutos ,
kortteli 2 tontti 11 (Ficolo Oy)
– osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4. Keskustan asemakaava (Koulukuja)
– osallistumis- ja arviointisuunnitelma
– Kokemäenjoen rantaluiskan vakavuustarkastelu, Geoinsinöörit 1995

5. Palovainion, Hormiston ja Rantalan asemakaavat
– osallistumis- ja arviointisuunnitelma