Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

 1. Rantavainion asemakaavan muutos
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  – asemakaavamuutos (ehdotus)
  – asemakaavaselostus
  – asemakaavaselostuksen liitteet

 2. Kellarimäen asemakaava
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  – arkeologinen selvitys ja tarkkuusinventointi

 3. Harjunpään asemakaavan muutos ,
  kortteli 2 tontti 11 (Ficolo Oy)
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 4. Keskustan asemakaava (Koulukuja)
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  – Kokemäenjoen rantaluiskan vakavuustarkastelu, Geoinsinöörit 1995

 5. Palovainion, Hormiston ja Rantalan asemakaavat
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma