Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

 1. Hannulan asemakaava ja asemakaavan muutos
  (Luonnos nähtävillä 16.12.2022 – 16.1.2023)
  – Vireilletulokuulutus 14.12.2022
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  – Luonnosvaihe, asemakaavakartta
  – Luonnosvaihe, asemakaavaselostus
  – Luonnosvaihe, asemakaavaselostuksen liitteet
  – Maaperän pilaantuneisuuden selvitysraportti

 2. Kellarimäen asemakaava
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  – arkeologinen selvitys ja tarkkuusinventointi

 3. Harjunpään asemakaavan muutos ,
  kortteli 2 tontti 11 (Ficolo Oy)
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 4. Keskustan asemakaava (Koulukuja)
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  – Kokemäenjoen rantaluiskan vakavuustarkastelu, Geoinsinöörit 1995

 5. Palovainion, Hormiston ja Rantalan asemakaavat
  – osallistumis- ja arviointisuunnitelma