Siirry sisältöön

Nuorisovaltuusto

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (1285/2016) 24 §:ssä

Ulvilan nuorisovaltuuston toimintasääntö (KH 11.3.2024 § 70)

Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2024

Toimikauden 2024-2025 pöytäkirjat:

Nuorisovaltuuston kokoonpano:

Nolvi Miia, puheenjohtaja
Berg Tiina-Leena, varapuheenjohtaja
Ilves Erika, sihteeri
Baykus Daniel
Huhtala Matias
Hämälä Miska
Ilves Taru
Kivisaari Tapio
Koivumäki Elli
Koskela Kerttu
Nevanpää Jami Tapio
Rinne Valtteri
Suuronen None Natnicha
Tervaselkä Jussi
Yudistya Medelyne Caitlyn

1. varajäsen Akinci Merve
2. varajäsen Puisto Samu Petteri

Nuorisovaltuuston yhteystiedot:

ulvilannuorisovaltuusto@gmail.com

Nuorisovaltuuston löydät myös instagramista: @ulvilannuva

‎‎

Nuorisovaltuuston valtuuston ohjaaja:

Hilla Pärssinennuoriso-ohjaaja
hilla.parssinen@ulvila.fi
Puh: 0400 134 890

Ulvilan nuorisovaltuusto