Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki  tuli  voimaan  01.07.2013.

Ulvilaan Vanhusneuvosto perustettiin 1999. Neuvoston nimittää kunnanhallitus eläkeläisyhdistysten ja veteraanijärjestön tekemien jäsenesitysten mukaisesti.
Vanhusneuvostossa on yhdistysten edustajina 7 varsinaista- ja 7 varajäsentä, teknisen toimen edustaja sekä kaupunginhallituksen edustaja.
Porin Perusturva nimeää sihteerin. Satakunnan Vanhusneuvoston pöytäkirjat toimitetaan myös heille.

Lain tarkoituksena on 1 § mukaan: suora lainaus laista.

  1. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
  2. parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen
    kehittämiseen kunnassa
  3. parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali – ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palveluiden käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen toimintakykynsä sitä edellyttää sekä
  4. vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuus vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali – terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

Puheenjohtaja, Jouko Vuohiniemi, Saarentie 88, 28450 Vanha-Ulvila
045 676 4816, jouko.vuohiniemi@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja Heikki Saari

Sihteeri Mari Kotolahti

Kokousajat

  • Maanantaina 25.4.2022 klo 14.00 Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2