Siirry sisältöön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee .

Kolmiportainen tuki koostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Siirryttäessä tuen portaalta seuraavalle tukikäytänteitä tehostetaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Tehostetun tuen piiriin siirryttäessä oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Erityisen tuen piiriin siirtyminen edellyttää erityisen tuen päätöstä ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimista (HOJKS). Tehostetun ja erityisen tuen tarpeen kartoittamiseksi tehtävät arviot ja henkilökohtaiset suunnitelmat laaditaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa ja ne toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Kolmiportaisen tuen malli

Lisätietoja oppimisen ja koulunkäynnin tuesta löydät Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman luvusta 7.