Siirry sisältöön

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille. 1. luokan oppilaat ovat etusijalla paikkoja jaettaessa, 2. luokan oppilaille on varattu 20 % ryhmän paikoista. Jos johonkin ryhmään tulee määräaikaan mennessä hakemuksia enemmän kuin on paikkoja, oppilaiden kesken suoritetaan ryhmittäin arvonta. Arvonnan tuloksen perusteella määräytyy paikka myös jonotuslistalla.

Toiminnassa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja ja sitä järjestetään klo 7-10 sekä klo 12.00 – 16.30 välisinä aikoina. Toimintaa ei järjestetä lauantaipäiviksi sattuvina koulupäivinä.

Toimintapaikat:

  • Friitalan koulu, 14 paikkaa aamu- ja 42 paikkaa iltapäivätoiminnassa, koulussa
  • Harjunpään koulu, 14 paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa koulussa
  • Kaasmarkun koulu, 14 paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, koulussa
  • Koskin koulu, 14 paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, koulun pihapiirin asuinrakennuksessa
  • Olavin koulu, 14 paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, koulussa
  • Vanhankylän koulu, 14 paikkaa aamu- ja 42 paikkaa iltapäivätoiminnassa, Koivupirtissä

Huoltajat voivat hakea lapselle aamu-/iltapäivätoimintapaikkaa sähköisessä asioinnissa, muuttaa yhteystietoja, antaa hoitopaikkaan lapsen poissaolo- ja hoitoaikatietoja sekä irtisanoa hoitopaikan.

Toivomme, että käytätte ensisijaisesti sähköistä hakemusta.

Paperisen hakulomakkeen saa kasvatus- ja opetustoimistosta, kaupungintalolta osoitteesta Loukkurantie 1, Vanha-Ulvila.

Toiminnasta perittävät maksut ja paikan irtisanominen

Lapsen osallistuessa vain aamupäivä- tai iltapäivätoimintaan kuukausimaksu on 100 €.  Jos lapsi osallistuu sekä  aamu- että iltapäivätoimintaan, niin kuukausimaksu on 120 €. Elokuulta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu sisältää tarjottavan välipalan. Maksu laskutetaan kuukausittain. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.

Kaupungin puolesta 3 kk:n maksamattomat laskut ovat irtisanomisen perusteena. Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

Jos lapsi on poissa iltapäivätoiminnasta sairauden vuoksi enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos lapsi ei osallistu toimintaan muun kuin sairauden vuoksi jonakin kalenterikuukautena lainkaan, laskutetaan puolet kuukausimaksusta.

Maksu voidaan jättää perimättä toimeentuloedellytysten ja huollollisten näkökohtien niin vaatiessa. Vapaamuotoinen maksuvapautushakemus tuloselvityksineen toimitetaan Ulvilan kaupungin sivistystoimialalle sähköpostitse (helena.kuusisto@ulvila.fi) tai paperisena (Ulvilan kasvatus- ja opetustoimisto, PL 77, 28401 Ulvila)

Jos huoltaja ei ota tarjottua paikkaa vastaan tai hän haluaa irtisanoa sen, hänen tulee irtisanoa paikka Ulvilan internetsivuilla sähköisesti kirjautumalla pankkitunnuksilla samaan ohjelmaan, jolla paikkaa on haettu. Ohjelmassa näkyy perheen tiedot, jolloin valitaan sen lapsen kohta, jonka paikka irtisanotaan ja kirjataan irtisanoutuminen. Paikan irtisanomisen voi tehdä myös Helena Kuusistolle, etunimi.sukunimi@ulvila.fi. Irtisanominen tulee tehdä edellisen kuukauden aikana.

Tiedusteluihin vastaa kasvatus- ja opetustoimisto, puh. 0400 134 656 (Maiju Oksanen) tai 040 711 0534 (Helena Kuusisto). Toimiston postiosoite on PL 77, 28401 ULVILA. Käyntiosoite on Ulvilan kaupungintalo, Loukkurantie 1, Vanha-Ulvila.