Siirry sisältöön

Tapaturmat koulussa

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa ja koulumatkalla (matka suorinta tietä kotiin / kouluun) sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (Perusopetuslaki 34 §). Tapaturma on ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu oppilaan tahtomatta ja johtuu ulkoisesta tekijästä.

Tapaturman sattuessa pyritään antamaan ensiapu koulussa ja ohjataan oppilas tarvittaessa jatkohoitoon. Huoltaja huolehtii oppilaan mahdollisista lääkärikäynneistä.

Tapaturman hoitokulut korvataan, jos tapaturma on sattunut varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla tai työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Maksullisia lääkärintodistuksia ei korvata. Korvaus tapaturman aiheuttamista hoitokuluista tapaturmaa kohti on enintään 10 000 euroa.

Oppilaalle sattuneesta tapaturmasta on koulussa tehtävä tapaturmailmoitus. Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, huoltajan on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian koululle.

Jos koulumatkalla sattuneessa tapaturmassa on ollut osallisena moottoriajoneuvo, esimerkiksi auto, tällöin hoitokulut korvaa ensisijaisesti ajoneuvon pakollinen liikennevakuutus. 

Mikäli oppilas ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturman vuoksi, koulukyyditystä varten tulee aina olla lääkärinlausunto. Lausunnossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta sekä ajankohdasta. Koulukyyditys järjestetään siihen osoitteeseen, jossa oppilas asuu väestörekisterin tiedon mukaan. Jos oppilas ei käy koulua lähikoulussaan, hänellä ei ole oikeutta kyyditykseen.