Siirry sisältöön

Tapaturmat koulussa

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa ja koulumatkalla (matka suorinta tietä kotiin / kouluun) sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Tapaturma on ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu oppilaan tahtomatta ja johtuu ulkoisesta tekijästä. (Perusopetuslaki 34 §)

Tapaturman sattuessa pyritään antamaan ensiapu koulussa ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Huoltajalle ilmoitetaan ja huoltaja huolehtii oppilaan mahdollisista lääkärikäynneistä. Tapaturman hoitokulut korvataan, jos tapaturma on sattunut varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla tai työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Maksullisia lääkärintodistuksia ei korvata.

Oppilaalle sattuneesta tapaturmasta on koulussa tehtävä tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoituslomake täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärinhoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun opettaja, rehtori tai terveydenhoitaja. Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, huoltajan on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian koululle.

Mikäli oppilas ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturman vuoksi, koulukyyditystä varten tulee aina olla lääkärinlausunto. Lausunnossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta sekä ajankohdasta. Jos oppilas ei käy koulua lähikoulussaan, hänellä ei ole oikeutta kyyditykseen.

Tapaturman sattuessa hoidon tulee tapahtua ensisijaisesti julkisissa terveydenhuoltopalveluissa.