Siirry sisältöön

Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon tuki

Kelan maksama lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle.

Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja perheen bruttotulojen mukaan määräytyvä hoitolisä. Myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista on mahdollisuus saada kotihoidon tukea. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1996/1128.)

Kotihoidon tuesta voit lukea lisää Kelan sivuilta.

Yksityisen hoidon tuki

Vaihtoehtona kunnan järjestämille varhaiskasvatuksen palveluille on vanhemmilla mahdollisuus sijoittaa lapsensa yksityiseen päivähoitoon, jota voi järjestää yksityinen henkilö tai yhteisö. Hoitava taho tulee olla kunnan hyväksymä hoitaja tai yhteisö.

Mikäli vanhemmat valitsevat lapsellensa yksityisen päivähoidon, on heillä oikeus saada siihen Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja hoitolisästä, joka on riippuvainen vanhempien tuloista.

Yksityisen hoidon tuesta löytyy lisätietoja Kelan sivuilta.