Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatukseen on uusi elämänvaihe sekä lapselle että vanhemmille. Hyvä varhaiskasvatuksen alku muodostuu aloituskeskustelusta, tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta lapsen ryhmässä. 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien keskinäinen luottamus luovat perustan luottamukselliselle yhteistyölle. Yhteistyö alkaa tutustumisesta. Aloituskeskustelu käydään lapsen varhaiskasvatuspaikassa ennen kuin lapsi ensimmäistä kertaa jää varhaiskasvatukseen tai lapsen kotona.

Aloituskeskustelun lähtökohtana on antaa perheelle puheenvuoro. Tarkoituksena on luoda vanhemmille turvallinen ilmapiiri luottamukselliseen keskusteluun omasta perheestä ja lapsesta. Aloituskeskustelussa perhe tutustuu lapsen tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan ja sen henkilöstöön. Keskusteluissa saadaan tietoa lapsen arkeen liittyvistä asioita. Miten lapsi syö, nukkuu, leikkii, tulee muiden lasten kanssa toimeen ja mitkä asiat ovat lapselle tärkeitä sekä mistä vanhemmat iloitsevat lapsessaan tai ovatko he huolissaan jostakin asiasta. Keskustelu voidaan käydä perheen toiveen mukaisesti joko kotona tai tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. 

Tutustumiskäynneillä lapselle ja vanhemmalle tulevat tutuksi varhaiskasvatuspaikan tilat ja käytänteet. Vanhemmat saavat myös tietoa lapsen tarvitsemista varusteista ja muista käytännön järjestelyistä. Lapsen turvallista alkua helpottaa, kun tutustumiseen on käytetty tarvittava aika ensin yhdessä vanhemman kanssa tutustuen ja sitten pikkuhiljaa yksin jääden. Yksilöllisestä tutustumisesta sovitaan lapsen tarpeiden varhaiskasvatuspaikassa.

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa laaditaan kasvatus- ja hoitosopimus ja sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasun laatimisesta. Vasuun liittyvä kaavake vanhemmille antaa tärkeää etukäteistietoa lapsesta henkilökunnalle. Vasu laaditaan jokaiselle lapselle yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Lapsi on mukana hänen omien edellytystensä mukaisesti. Vasu-keskusteluja käydään kaksi kertaa vuodessa.