Siirry sisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhemmat voivat halutessaan valita lapselle yksityisen varhaiskasvatuksen. Yksityinen varhaiskasvatus voi olla yksityisessä päiväkodissa, yksityistä perhepäivähoitoa hoitajan omassa kodissa, ryhmäperhepäivähoitoa tai hoitoa, jossa perhe palkkaa kotiinsa hoitajan. 

Yksityiseen perhepäivähoitoon tai ryhmäperhepäivähoitoon voi saada Kelan yksityisen hoidon tukea. Yksityiseen päiväkotihoitoon voi hakea palveluseteliä.

Yksityiset päiväkodit

Yksityisessä päivähoidossa on noudatettava lakia yksityisistä sosiaalipalveluista, päivähoitolakia, -asetusta ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatustoimintaa ohjaavia lakeja ja määräyksiä. 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus.

Palveluseteli voidaan myöntää Ulvilan kaupungin asukkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu varhaiskasvatuspalveluun kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen

 1. Huoltajat ottavat yhteyttä toivomaansa päiväkotiin ja varmistavat siellä olevan tilaa. Yksityinen päiväkoti antaa tietoa toiminnastaan sekä maksuihin vaikuttavista käytännöistä.
 2. Huoltajat hakevat hoitopaikkaa osoittamalla hoitohakemuksen kaupungin varhaiskasvatukseen, jossa ilmaisevat, että toivovat sijoitusta yksityiseen päiväkotiin.
 3. Päätettyään valita yksityinen palveluntuottaja ja palveluseteli käyttöön huoltajat täyttävät  palvelusetelihakemuksen Ulvilan varhaiskasvatuksen sivuilta. Hakemus palautetaan varhaiskasvatuksen toimistoon. Asiakas (huoltaja/huoltajat) voi myös kieltäytyä palvelusetelistä palvelun järjestämismuotona sekä yksityiseen päiväkotiin siirtymisestä.
 4. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden kuluessa sen voimassaolopäivästä lukien. 
 5. Palveluseteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten vanhemmat toimittavat tulotietonsa varhaiskasvatuksen toimistoon. 
 6. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. 
 7. Vastaisuudessa kuukausittain päivähoitomaksun asiakkaalle lähettää yksityinen palveluntuottaja, ei kaupunki.

Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajalle asiakasmaksu, joka on maksimissaan samansuuruinen kuin korkein kunnallinen päivähoitomaksu. Yksityisellä palveluntuottajalla voi olla kunnallisesta eriäviä muun muassa kesäloma-aikaan liittyviä hyvityskäytäntöjä, joista yksityinen päiväkoti ohjeistaa asiakasta.

Oikeus palveluseteliin päättyy lapsen viimeiseen hoitopäivään. 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan mikäli:

 • perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu
 • perheen tulot muuttuvat +/- 5%
 • lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat
 • lapsen täyttäessä 3 vuotta tehdään uusi palvelusetelipäätös

Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen toimistoon.

Yksityinen päiväkoti Norlandia Kettula-Mynsteri
Hanhikkitie 1, 28450 Vanha-Ulvila
http://kettula-mynsteri.norlandiapaivakodit.fi/

Yksityinen päiväkoti Norlandia Kettula-Nahkuri
Peltotie 28, 28400 Ulvila
http://kettula-nahkuri.norlandiapaivakodit.fi/

Yksityiset perhepäivähoitajat
https://ulvilan-yksityiset-perhepaivahoitajat.webnode.fi/