Siirry sisältöön

Vedenkuluttajille huomioitavaksi

Talven tulo ja jäätymiset:

 • huomioi pikkupakkasten tulo ja sulje kesän ajalta auki jääneet ikkunat, räppänät, ovet yms. paikat mistä kylmä pääsee aiheuttamaan vesimittareiden ja putkistojen jäätymistä. Jäätyneen mittarin vaihdosta veloitetaan mittarin hinta ja asennustyöt.
 • ilmoita vesilaitokselle, jos on tarvetta poistaa vesimittari talveksi pois kesäkäytössä olevasta kiinteistöstä, jäätynyt ja uudelleen sulanut vesimittari/putkisto voi aiheuttaa kalliin yllätyksen vuotamisen yhteydessä. Mittarin poistosta talveksi veloitetaan yleensä yksi asennustyötuntihinta ja keväällä takaisin tuodessa toinen tunti. Huomioi, että ainoastaan vesilaitos saa tehdä vesimittariin kohdistuvia töitä.
 • lisää lämmöneristystä putkien päälle tai laita lämmittimiä ko. tiloihin
 • ennen isompien pakkasten aikaa kannattaa miettiä mistä talon vesijohto tulee rakennukseen sisään ja tämän myötä miettiä ajo/kulkureitit ja lumien auraamiset putkilinjan päällä. Lumi kun on hyvä pakkaseriste. Sitä voi hyödyntää myös talon sokkelien ympärillä.
 • jos on ollut ongelmia vesijohdon jäätymisen suhteen talon ulkopuolella aikaisemminkin kannattaa miettiä olisiko se halvempaa lämmöneristää sulana aikana vaiko talvella routaantuneessa maassa.
 • kovilla pakkasilla kannattaa juoksuttaa vettä hanasta, jos on ollut ongelmia jäätymisen suhteen.
 • kannattaa huomioida, että kiinteistön liittymisen paikka on vesilaitoksen runkolinjassa ja talojohdon kunnossapidosta ja kustannuksista vastaa liittyjä runkolinjaan saakka.

Vesijohtovuodot:

 • aika-ajoin kannattaa seurata veden kulutusta vesimittarista, jos vettä ei käytetä ja mittari pyörii talossa on luultavasti vesivuoto.
 • jos pannuhuoneessa taikka muuten vaan kuuluu kohinaa vesilaitteista on syytä epäillä vesivuotoa, vaikka mittari ei pyörisikään. Vuoto voi olla ennen vesimittaria olevassa vesijohtoputkessa. Varsinkin vanhoissa galvanoiduissa putkissa on usein pistesyöpymiä.
 • vuotavat hanat ja vuotavat vessanpöntöt voivat lisätä vedenkulutusta jopa 50-100 m2/vuosi.
 • jo kustannussyistä ja kulutuskäyttäytymisen vuoksi kannattaa vesimittarin lukemaa seurata.
 • vesijohtovuotoja vuoden aikana n. 50-60 kpl.

Laatuhaitat talousvedessä:

 • aika-ajoin veden laadusta valitetaan, lähinnä sen väristä, mausta, hajusta yms.. Haitat johtuvat useimmiten verkostossa tehdystä vuodon korjauksesta. Korjauksen yhteydessä veden jakelu keskeytetään ja paine verkostossa putoaa ja virtaussuunnat putkistossa muuttuvat. Kun vesi laitetaan uudelleen korjauksen jälkeen putkistoon, jää putkistoon myös ilmaa, joka saa aikaan lisää harmia ja seurannaisvaikutuksia myöhemminkin.
 • varsinkin kesällä ja muinakin aikoina, kun on oltu lomalla ja vettä ei ole käytetty kiinteistössä havaitaan usein ongelmia veden laadussa. Ongelmat haju, maku, väri ovat syntyneet omassa putkistossa, kun vettä ei ole käytetty pitkään aikaan. Ongelmat poistuvat kun vettä juoksutetaan.
 • edellisen kaltaisia ongelmia saattaa esiintyä myös jos kiinteistöt ovat pitkien linjojen päässä ja kuluttajia on linjan päässä yksi-kaksi ja jos nekin kuluttavat vettä normaalia vähemmän. Tällöin veden vaihtuvuus on huonoa ja edellä mainittuja ongelmia saattaa esiintyä.
 • vesilaitos on suorittanut verkoston ja vesitornin huuhteluita ja jatkossa huuhteluita tullaan tekemään lisää. Kun huuhtelua tehdään sillä on yleensä seuraamusvaikutukset ympäri vesijohtolinjoja. Jos huuteluita tehdään Ulvilan keskustan alueella, huuhtelun haitan kärsijät voivat olla Harjunpäässä taikka päinvastoin. Aina kun huuhteluja tehdään ne muuttavat hetkellisesti veden painetta, virtaussuuntaa ja seurauksena voi olla laajallakin alueella myöhempiä laatuhaittoja. Joka tapauksessa huuhteluilla saadaan aikaan parannusta veden laatuun, lähinnä verkostossa tapahtuviin ongelmiin.
 • kuluttajalla nopein apu, jos vesi on jostakin syystä huonoa laadultaan on avata hanat ja juoksuttaa vettä.

Viemärilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon ongelmia

 • viemärien ongelmina ovat yleensä tukokset viemäriputkistoissa. Tukoksia aiheuttavat viemäriin laitetut sinne kuulumattomat materiaalit. Materiaalit jotka aiheuttavat tukoksia ovat usein vääränlaatuinen vessapaperi eli paperi joka ei liukene vedessä, terveyssiteet, vaipat, perunat, perunan kuoret, kahvinporot, lelut ynnä muut jätteet, jotka kuuluisi hävittää kuivajätteiden mukana.
 • viemärien ongelmia lisäävät nykyisin käyttöön lisääntyneet vesipihivessat joissa huuhteluveden määrää voi säädellä. Ongelmana on silloin putkistossa olevan huuhteluveden riittämättömyys. Pieni määrä huuhteluvettä ei riitä putkiston huuhteluun vaan viemäriin alkaa kertyä tavaraa ja lopulta viemäri tukkeentuu.
 • viemärien ongelmina on myös käsienpesualtaiden ja muiden altaiden hajulukkojen tukkeentuminen. Kyseiset kohdat vaativat usein perusteellisen osien purkamisen ennen kuin ne saa todella puhdistetuiksi. Usein kemikaalit, joita kaupoissa myydään antavat vain hetkellisen ensiavun pesualtaan hajulukon tukkeentumiseen. Lisäksi likainen hajulukko saattaa aiheuttaa hajuhaittoja kiinteistön sisällä.
 • monessa kiinteistössä on myös sakokaivot käytössä vaikka kiinteistöstä maksetaan jätevesimaksu. Sakokaivot olisi järkevää poistaa käytöstä, jolloin kaikki jätevesi menisi suoraan viemäriin ja puhdistamolle puhdistettavaksi. Säästäisi ainakin turhat sakokaivojen tyhjentämiset.
 • joissakin kiinteistössä on johdettu sade-ja salaojavedet viemärikaivoon, tällainen liitostapa ei ole sallittu ja tulisi välittömästi poistaa. Jätevedenpuhdistamolla ja useissa pumppaamoissa tällainen ”puhtaanveden pumppaus” moneen kertaan tulee kalliiksi. Lisäksi liian puhdas jätevesi aiheuttaa vaikeuksia puhdistamon toimintaan. Puhdistamo ei toimi hyvin jos sinne tulee liian puhdasta vettä. Sade-ja salaojavesistä aiheutetut ongelmat maksavat kuitenkin kuluttajat viimekädessä.
 • puhdistamolla on aina joskus havaittu kemikaalien ja öljyjen hajua. Viemäriin päästetty kemikaali tai öljy aiheuttaa puhdistamon toimintaan välittömästi ongelmia. Puhdistusprosessi kärsii ja puhdistustulos laskee. Yleensä pystytään viemäriverkostoa seuraamalla löytämään vahingon aiheuttaja ja korvauskustannukset ovat usein tuhansia euroja. Kannattaa siis miettiä mitä viemäriin kaataa.
 • huomioitava myös, että kiinteistön liittymäpaikka on viemärilaitoksen runkolinjakaivossa eli kunnossapidon kustannuksista vastaa tonttiviemärin osalta liittyjä.