Siirry sisältöön

Liittyminen

KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT

Vesi- ja viemärijohdon saamiseksi kiinteistöön tulee kiinteistön omistajan toimittaa rakennustarkastustoimistoon seuraavat asiakirjat, JOTKA ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA TULEE OLLA HYVÄKSYTTYJÄ:

  • KVV – työnjohtajan hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennuksen valvojaksi. (lomakkeen no 6658 saa rakennustarkastustoimistosta)
  • 2 sarjaa ulkopuolisia vesi- ja viemäripiirustuksia, mittakaavassa 1:500 tai 1:200 (piirustuksien tekemistä varten tarvittavat tiedot vesijohdon ja viemärien sijaintipaikoista ja korkeuksista saa teknisten palvelujen suunnittelusta)
  • 2 sarjaa rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäripiirustuksia, mittakaavassa 1:50.
  • hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä, varsinkin haja-asutusalueella. (lomakkeen no 6650 saa rakennustarkastustoimistosta)
    Nämä edellä mainitut asiapaperit toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon.

Liittyjälle toimitetaan hyväksyttynä yksi sarja ko. asiapapereita takaisin.
Vesi- ja viemäriliittymissopimus lähetetään liittyjälle suunnitelmien hyväksymisen jälkeen kahtena kappaleena, joista toinen palautetaan allekirjoitettuna vesilaitoksen laskutukseen.