Siirry sisältöön

Romuajoneuvot

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Kunnalla on oikeus siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavat, hylätyt sekä romuajoneuvot niitä varten varatulle alueelle (laki ajoneuvojen siirtämisestä).

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Jos ajoneuvo on ollut luvattomasti kuljettajan käytössä, korvaus peritään ajoneuvon kuljettajalta.

Ajoneuvo katu- tai yleisellä alueella

Ajoneuvosi voidaan siirtää pois kadulta jos:

 • se on pysäköity virheellisesti
 • se on haitannut kadun kunnossa- ja puhtaanapitoa
 • sitä ei käytetä liikenteessä (poistettu liikenteestä, vakuutusmaksut maksamatta)
 • se luokitellaan romuajoneuvoksi
 • se on vaarantanut liikenneturvallisuuden (poliisin siirtämä)
 • se on ollut pysäköitynä siirtokehotusalueella

Ennen ajoneuvon siirtoa annetaan siirtokehotus, jossa on esitetty määräajat ajoneuvon siirrolle. Ajoneuvolle voidaan ilman siirtokehotusta tehdä myös lähisiirto, jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustyölle. Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai muualle lähistölle.

Kaduilla säilytettävistä käyttämättömistä ajoneuvoista (esim. kilvetön ajoneuvo) voi ilmoittaa tekniselle toimialalle.

Virka-apupyyntö

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kaupunkia toimittamaan siirron. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja (yleensä isännöitsijä) sähköpostitse omalla lomakkeellaan tekniseltä toimialalta suunnittelu- ja maanrakennusinsinööriltä (eetu.elohaka@ulvila.fi).

Virka-apupyynnön kohteena olevan ajoneuvon siirtokustannukset hoitaa virka-apupyynnön tilaaja.

Virka-apupyynnössä tulee näkyä

 • ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, merkki, väri)
 • ajoneuvon sijainti
 • siirron syy
 • mahdolliset muut tiedot, esim. pysäköintiaika, onnettomuudet ym.
 • siirron tilaajan yhteystiedot selkeästi
 • laskutusosoite siirtokulujen perintää varten

Ajoneuvon siirtopyyntö (lomake, linkki)

Ajoneuvon säilytys ja lunastaminen varastolta

Kaupunki säilyttää siirrettyjä ajoneuvoja Autopalsta Oy:n alueella Söörmarkussa (Söörmarkuntie 40, 29570 PORI), josta omistaja voi lunastaa ajoneuvon siirto- ja säilytyskuluja vastaan. Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda ajoneuvoaan varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen.